Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων


-
-
Ταξινόμηση ανά: Συνάφεια
Βαθμολογία: Lexis, Centre of Greek Language & Culture

Χανιά, Ελλάδα

Lexis, Centre of Greek Language & Culture
Διάρκεια: 1 - 52 εβδομάδες
Τάξεις ανά εδομάδα: 20
Κλίμακα ηλικιών: 10 - 75 ετών
ξεκινώντας από
315 €
Βαθμολογία: Hellenic Language School Alexander the Great

Χανιά, Ελλάδα

Hellenic Language School Alexander the Great
Διάρκεια: 1 - 4 εβδομάδες
Τάξεις ανά εδομάδα: 20
Κλίμακα ηλικιών: 18 - 80 ετών
ξεκινώντας από
355 €
Βαθμολογία: Hellenic Language School Alexander the Great

Χανιά, Ελλάδα

Hellenic Language School Alexander the Great
Διάρκεια: 1 - 4 εβδομάδες
Τάξεις ανά εδομάδα: 10
Κλίμακα ηλικιών: 18 - 80 ετών
ξεκινώντας από
380 €
Βαθμολογία: Lexis, Centre of Greek Language & Culture

Χανιά, Ελλάδα

Lexis, Centre of Greek Language & Culture
Διάρκεια: 1 - 52 εβδομάδες
Τάξεις ανά εδομάδα: 10
Κλίμακα ηλικιών: 10 - 75 ετών
ξεκινώντας από
300 €
Βαθμολογία: Lexis, Centre of Greek Language & Culture

Χανιά, Ελλάδα

Lexis, Centre of Greek Language & Culture
Διάρκεια: 1 - 52 εβδομάδες
Τάξεις ανά εδομάδα: 15
Κλίμακα ηλικιών: 6 - 75 ετών
ξεκινώντας από
540 €
Βαθμολογία: Hellenic Language School Alexander the Great

Χανιά, Ελλάδα

Hellenic Language School Alexander the Great
Διάρκεια: 1 - 4 εβδομάδες
Τάξεις ανά εδομάδα: 20
Κλίμακα ηλικιών: 18 - 80 ετών
ξεκινώντας από
355 €
Βαθμολογία: Hellenic Language School Alexander the Great

Χανιά, Ελλάδα

Hellenic Language School Alexander the Great
Διάρκεια: 12 εβδομάδες
Τάξεις ανά εδομάδα: 20
Κλίμακα ηλικιών: 18 - 80 ετών
ξεκινώντας από
3.621 €
Βαθμολογία: Kleis - Workshop for Greek Language and Culture

Χανιά, Ελλάδα

Kleis - Workshop for Greek Language and Culture
Διάρκεια: 1 εβδομάδα
Τάξεις ανά εδομάδα: 1
Κλίμακα ηλικιών: 15 - 75 ετών
ξεκινώντας από
35 €
Βαθμολογία: Kleis - Workshop for Greek Language and Culture

Χανιά, Ελλάδα

Kleis - Workshop for Greek Language and Culture
Διάρκεια: 1 εβδομάδα
Τάξεις ανά εδομάδα: 1
Κλίμακα ηλικιών: 15 - 75 ετών
ξεκινώντας από
25 €
Βαθμολογία: Kleis - Workshop for Greek Language and Culture

Χανιά, Ελλάδα

Kleis - Workshop for Greek Language and Culture
Διάρκεια: 1 - 8 εβδομάδες
Τάξεις ανά εδομάδα: 20
Κλίμακα ηλικιών: 15 - 75 ετών
ξεκινώντας από
275 €
Βαθμολογία: Kleis - Workshop for Greek Language and Culture

Χανιά, Ελλάδα

Kleis - Workshop for Greek Language and Culture
Διάρκεια: 1 - 8 εβδομάδες
Τάξεις ανά εδομάδα: 20
Κλίμακα ηλικιών: 15 - 75 ετών
ξεκινώντας από
275 €
Βαθμολογία: Kleis - Workshop for Greek Language and Culture

Χανιά, Ελλάδα

Kleis - Workshop for Greek Language and Culture
Διάρκεια: 1 - 8 εβδομάδες
Τάξεις ανά εδομάδα: 20
Κλίμακα ηλικιών: 15 - 75 ετών
ξεκινώντας από
275 €
Βαθμολογία: Kleis - Workshop for Greek Language and Culture

Χανιά, Ελλάδα

Kleis - Workshop for Greek Language and Culture
Διάρκεια: 1 - 8 εβδομάδες
Τάξεις ανά εδομάδα: 20
Κλίμακα ηλικιών: 15 - 75 ετών
ξεκινώντας από
275 €
Βαθμολογία: Kleis - Workshop for Greek Language and Culture

Χανιά, Ελλάδα

Kleis - Workshop for Greek Language and Culture
Διάρκεια: 1 - 8 εβδομάδες
Τάξεις ανά εδομάδα: 20
Κλίμακα ηλικιών: 15 - 75 ετών
ξεκινώντας από
275 €
Βαθμολογία: Lexis, Centre of Greek Language & Culture

Χανιά, Ελλάδα

Lexis, Centre of Greek Language & Culture
Διάρκεια: 1 - 52 εβδομάδες
Τάξεις ανά εδομάδα: 20
Κλίμακα ηλικιών: 7 - 14 ετών
ξεκινώντας από
300 €

*Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση λόγω των συναλλαγματικών ισοτιμιών