Δημοφιλής προορισμοί

Limerick
μάθετε Γαελικά
Limerick

1 σχολή, 22 κύκοι σπουδών πηγένετε

Δουβλίνο
μάθετε Γαελικά
Δουβλίνο

1 σχολή, 14 κύκοι σπουδών πηγένετε

Cork
μάθετε Γαελικά
Cork

1 σχολή, 14 κύκοι σπουδών πηγένετε

Γαελικά ΤΥΠΟΙ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τι τύπο μάθημα γαελικών ψάχνετε;

Γενικά

Γενικά μαθήματα γαελικών

Τα γενικά μαθήματα στα γαελικά είναι για ενήλικες που θέλουν να βελτιώσουν την ομιλία τους, ακοή, ανάγνωση, και γραφή στην γαελικά γλώσσα. Τα περισσότερα μαθήματα είναι για ενήλικες ηλικίας 16 ετών και άνω. Διαθέσιμοι κύκλοι μαθημάτων 2 έως 48 εβδομάδων. Οι περισσότεροι κύκλοι μαθημάτων έχουν κατά μέσο όρο 30 μαθήματα την εβδομάδα.

Επαγγελματική

Επαγγελματικά μαθήματα γαελικά

Επαγγελματικά μαθήματα γαελικών είναι για επαγγελματίες που θέλουν να μάθουν γαελικά σε ένα συγκεκριμένο τομέα όπως στις επιχειρήσεις, την ιατρική, τη νομική, την αεροπορία, και τη φιλοξενία.

Ειδικότητα

Εξειδικευμένα μαθήματα γαελικών

Τα εξειδικευμένα μαθήματα γαελικών είναι για εκείνους που θέλουν να μάθουν γαελικά και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, όπως ο αθλητισμός, οι τέχνες, τα τρόφιμα, και πολλά άλλα.