Οι καλύτερες σχολές δανικής γλώσσας στην Κοπεγχάγη το 2019 (από 1.495 €)

Δανέζικα ΤΥΠΟΙ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τι τύπο μάθημα δανέζικων ψάχνετε;

Γενικά

Γενικά μαθήματα δανέζικων

Τα γενικά μαθήματα στα δανέζικα είναι για ενήλικες που θέλουν να βελτιώσουν την ομιλία τους, ακοή, ανάγνωση, και γραφή στην δανέζικα γλώσσα. Τα περισσότερα μαθήματα είναι για ενήλικες ηλικίας 16 ετών και άνω. Διαθέσιμοι κύκλοι μαθημάτων 2 έως 48 εβδομάδων. Οι περισσότεροι κύκλοι μαθημάτων έχουν κατά μέσο όρο 30 μαθήματα την εβδομάδα.

Επαγγελματική

Επαγγελματικά μαθήματα δανέζικα

Επαγγελματικά μαθήματα δανέζικων είναι για επαγγελματίες που θέλουν να μάθουν δανέζικα σε ένα συγκεκριμένο τομέα όπως στις επιχειρήσεις, την ιατρική, τη νομική, την αεροπορία, και τη φιλοξενία.

Ειδικότητα

Εξειδικευμένα μαθήματα δανέζικων

Τα εξειδικευμένα μαθήματα δανέζικων είναι για εκείνους που θέλουν να μάθουν δανέζικα και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, όπως ο αθλητισμός, οι τέχνες, τα τρόφιμα, και πολλά άλλα.